Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Moravský regionální kongres 2004

Co je to femalismus?

MUDr. Jiří Šráček

Kde jinde než v zemi neomezených možností v USA bylo založeno nové hnutí žen, které jeho zakladatelky nazvaly FEMALISMUS - odvozeno od anglického female - což znamená samice, česky snad samičismus? Na toto nové ženské hnutí mne upozornil jeden z mých bývalých spolupracovníků ve Fakultní porodnici Brno, MUDr. Milič Staněk, který po roce 1968 emigroval do BRD. Zakladatelky tohoto hnutí jsou výzkumnice a vědecké pracovnice, které v 70. a 80. letech minulého 20. století přišly na univerzity a výzkumné ústavy a začaly vydávat plody své vědecké a výzkumné práce jak z laboratoří, tak z terénu. Daly si za cíl vyvrátit dosud přetrvávající nesprávné představy a mýty o ženském pohlaví vytvořené muži. Poukazují na to, že věda není bezpohlavní a mužové-vědci si nebyli a ani si nejsou vědomi své podjatosti - věda je infikována muži. Na rozdíl od feministek se nezabývají teoriemi z oblasti společenských věd a rovnoprávnosti žen, nýbrž se naopak zabývají rozdíly mezi muži a ženami, jež jsou v oblasti anatomie, fyziologie, biologie, antropologie, etologie, evoluce a archeologie. Nestanovily si a nestanovují si politické cíle - což jim feministky vytýkají, ale pracují v laboratořích, se skalpelem, mikroskopem, provádějí výzkumy v terénu, ať již antropologické, nebo etologické i archeologické. Jejich na rozdíl od feministek biologický pohled je už v názvu femalismus, v Německu je nazývají Bio-Emanzen.

Vůdčí osobností tohoto hnutí je vědecká žurnalistka Natalie Angier, jejíž kniha z roku 1999 "Woman. An Intimate Geography." je přímo biblí femalismu. Tato femalistka ve své knize oslavuje ženské tělo, demaskuje nepřátelské mytologie, jež byly svého času jako vědecké učení vypracovány. Se zájmem jsem knihu pročetl - k dispozici jsem měl německý překlad z roku 2000 "Frau. Eine intime Geographie des weiblichen Körpers." Ta kniha je výzvou vůči tradičnímu vědeckému pohledu na ženu, představuje ženu, jaká skutečně je, zdůrazňuje nové, revoluční perspektivy ženského těla.

Jako gynekolog jsem ocenil jak autorčiny hluboké znalosti, tak styl, jakým je kniha sepsána. Zabrousí i do historie, do umění a literatury, má smysl pro humor a jemnou ironii. Nelze se šířeji rozepisovat, např. mně se velmi líbila kapitola Dobře temperovaný klavír - evoluce klitorisu, kdy tento přímo zbožňuje (tedy ten klitoris), ale rovněž je ctitelkou hudby J. S. Bacha. Uvádí výsledky bádání australské chiruržky Helen O'Connel, kdy klitoris má 8 tisíc nervových vláken, dvakrát více než penis. O penisu se femalistky vyjadřují s mírnou ironií - je to jen hadice, hadice, hadice pro transport moče a ejakulátu. A co do velikosti se nemůže měřit se samcem velryby plejtvákem s délkou jeho penisu 3 metry.

Vysvětluje, proč jsou i malá děvčátka agresivní a jak se tato agrese na rozdíl od chlapečků projevuje vypláznutím jazyka, plivnutím, pohrdavým chováním i intrikami. Má kritický postoj k dnes tolik zaváděné a v USA již prováděné HRT (hormonální substituční terapii) v klimakteriu a postmenopause. Projevuje podiv nad tím, proč k léčbě anorgasmie není používána marihuana, má s ní dobré zkušenosti. (V Česku by ji v důsledku současného velmi represivního zákona hned zavřeli.) Každá žena - a především ženám je její kniha určena - se doví o látce, z níž je zhotovena a o nutnosti odložit staré, vůči ženě nepřátelské legendy jednou pro vždy ad acta.

Jiná femalistka Annie M. Sprinkle vychází z toho, že muži nedostatečně znají ženské tělo a umožňuje jim pohled do své pochvy a na svůj děložní čípek, aby tak demystikovala obavy z toho, že pochva má zuby, vagina dentata je mythus. Tento pohled umožňuje jak in vivo, tak i virtuálně po internetu - www.heck.com/annie/gallery/cervix.jpg - o čemž jsem se sám přesvědčil, její čípek je dle Kaňkovy klasifikace K 1/0, díky internetu je globalizován.

Australské ženské fotbalové mužstvo zase vydalo k olympijským hrám esteticky poutavě řešený kalendář, nemám však to potěšení jej vlastnit. Primatoložka Alison Jolly změnila pohled na tzv. harém u opic, samec není vládcem harému, obklopen samičkami, naopak, je to gigolo, kterého si samičky vybraly, kterého trpí a které on má v popisu práce sexuální obsluhovat. Když nestačí je vyměněn. Zaobírá se dále sexem lidoopa Pan paniscus Bonobo, kdy významnou roli v tlupě má samička - ale i o tom jsem již přednášel.

Femalistky např. vytýkají švédskému systematikovi Carl Linnému známému svým obdivem ke krásnému pohlaví, že dal savcům vědecký název "Mammalia" od mamma - prs, měl jim dát to, co mají společné obě pohlaví savců, jako jsou srst, chlupy, a nazvat je "Pilosa", chlupatci. Dva gayové jdou po ulici a najednou jeden z nich zpozorní: "Proboha, můj starý hovoří s mým milencem!" "Propána," vyhrkne druhý gay, "chtěl jsem říct totéž." Vytýkají Charlesi Darwinovi, zakladateli evoluční biologie, že považoval ženu ve srovnání s mužem za méně evoluční vyvinutou, její evoluce na některém bodu zůstala stát.

Antropoložka Adrienne Zihlman zase uvádí, že ekonomická nezávislost umožňuje ženě tak jako muži sexuální výběr, a jak uvádí jiná antropoložka Sarah Blaffer Hrdy, je to přínos kontracepce i indikovaného potratu k reprodukční svobodě ženy. Staví se plně za tuto reprodukční svobodu ženy a uvádí, že tato oblast je pro politika v USA dnes přímo minové pole. Femalistky polemizují se S. Freudem, M. Lutherem, apoštolem Pavlem, s jeho epištolou k Efezským - Ženy mužům svým poddány buďte jako Pánu.

Femalistky nevyhlašují válku mužům, ale dávají ženám podněty být si vědomy vlastní síly. Tím jsou mi sympatické a jsem spíše pro to být femalistou než feministou. Jsem osobně přesvědčen o tom, že nové ženské hnutí femalismus přijde i k nám do Česka, tak jako dosud vše dobré i špatné k nám z USA přišlo, netroufám si však odhadnout, v jaké podobí se u nás ujme. Závěrem svého sdělení bych vyslovil skromné přání, aby klavíry byly vždy dobře temperované, a klavíristé, když už ne přímo virtuosové, tak přinejmenším na výši.


Autor: MUDr. Jiří Šráček
© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS