Výběr z aktuálních statistik problematiky HIV/AIDS v ČR - prosinec 2017

Česká republika vykazuje k 31. prosinci 2017 celkem 3.160 HIV pozitivních osob (2.715 mužů, 445 žen), z tohoto počtu již u 590 osob (481 mužů, 109 žen) propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 281 osob 229 mužů, 52 žen).