Výběr z aktuálních statistik problematiky HIV/AIDS v ČR - červenec 2017

 

Připravili jsme pro Vás výběr z aktuálních statistik problematiky HIV/AIDS v ČR a to k 31. 7. 2017 (data jsou čerpána z údajů Národní referenční laboratoře pro AIDS ve Státním zdravotním ústavu v Praze).

Česká republika vykazuje k 31. červenci 2017 celkem 3.058 HIV pozitivních osob (2.625 mužů, 433 žen), z tohoto počtu již u 571 osob (467 mužů, 104 žen) propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 272 osob (221 mužů, 51 žen).

V měsíci červenci 2017 bylo diagnostikováno celkem 17 nových případů HIV infekce (16 mužů, 1 žena). Z toho bylo 14 gayů/mužů mající sex s muži; 1 muž a 1 žena; u 1 muže se hledá zdroj infekce. V tomto měsíci byly zaznamenány 4 nové případy poslední fáze HIV infekce, tedy onemocnění AIDS, a 3 pacienti na toto onemocnění zemřeli.

Nové případy HIV infekce za měsíc červenec 2017 spadají do následujících krajů: Praha 6; Středočeský kraj 1; Karlovarský kraj 1; Ústecký kraj 2; Liberecký kraj 2; Královéhradecký kraj 1; Jihomoravský kraj 2; Moravskoslezský kraj 2.

Za sedm měsíců roku 2017 má Česká republika celkem 152 diagnostikovaných případů HIV infekce. Data za červenec nepodtrhují první měsíc prázdnin. Na to, jak jsme obstáli o prázdninách ve vztahu k HIV infekci, si budeme muset ještě několik měsíců počkat. U testování na HIV infekci je vždy nutná doba 2-3 měsíců od našeho posledního rizika a pokud se jedná o riziko přenosu z období prázdnin, je třeba navštívit testovací místa po uplynutí doby potřebné ke spolehlivému výsledku. Na otázku, jak dopadne rok 2017, je odpověď těžká, dle mého je na odhad celého roku ještě brzy a z minulých let víme, že statistiky problematiky AIDS, umí překvapit. V poslední době však vždy nemile. Každý rok se stává černějším rokem, jak ten rok minulý. Je na nás všech, zdali tento trend změníme.

Miroslav Hlavatý, Mgr. Dana Fridrichovská
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

 

Tyto i další grafy v lepší kvalitě jsou k dispozici zde ve formátu pdf.

Všechny grafy v Excelu najdete zde

Statistiky

 

Statistiky

Statistiky

 

Statistiky

Statistiky