Nenásilná komunikace pro pedagogy

Cílem semináře je předat pedagogům základní znalosti a dovednosti v oblasti nenásilné komunikace, pomoci jim využívat tyto principy v běžné praxi a komunikaci zejména s rodiči a ostatními dospělými.

Čtyřhodinový interaktivní seminář je určen zejména pro učitele ZŠ i SŠ, výchovné poradce, metodiky prevence i další pedagogy včetně pedagogů volného času.

Obsahem semináře jsou témata:
Proč nenásilná komunikace
Základní principy nenásilné komunikace
Popis, pozorování
Pocit
Potřeba
Požadavek
Empatie jako specifická dovednost
Využití nenásilné komunikace ve školní praxi
Využití nenásilné komunikace – rodiče, ostatní dospělí

Seminář je akreditován v rámci DVVP pro pedagogické pracovníky, lze zajistit akreditaci i pro zdravotnické pracovníky.

Seminář lze objednat na klíč ve vaší instituci v celé ČR. Lze objednat i jako kratší besedu pro rodiče – Nepřinesl Tě čáp.
Cena je 7500 Kč (Cena může být mírně navýšena o cestovné)