Prevence rizikového sexuálního chování pro pedagogy

Cílem semináře je předat pedagogům aktuální informace o tématu, které se vyvíjí velmi rychle kupředu a které je zatíženo spoustou mýtů a předsudků a zlepšit jejich možnosti preventivního působení.

Čtyřhodinový interaktivní seminář je určen zejména pro učitele ZŠ i SŠ, výchovné poradce, metodiky prevence i další pedagogy včetně pedagogů volného času.

Obsahem semináře jsou témata:
– Co je rizikové sexuální chování dle přílohy 18 Metodického doporučení MŠMT
– Typy rizikového chování
– Pojmy sexuální orientace, identifikace, deviace (parafilie)
– Sexuálně přenosná onemocnění
– Antikoncepce
– Návykové látky a sex
– Legislativní rámec
– Možnosti a metody prevence rizikového sexuálního chování – specifická, nespecifická

Seminář je akreditován v rámci DVVP pro pedagogické pracovníky, lze zajistit akreditaci i pro zdravotnické pracovníky.

Seminář lze objednat na klíč ve vaší instituci v celé ČR.
Cena je 7500 Kč (Cena může být mírně navýšena o cestovné)