Vítáme Vás na stránkách Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

SPRSV je nezávislá, nevládní, nezisková organizace. Hlavním cílem činnosti je zprostředkovat dostupnost informací o partnerství, rodičovství, rovných příležitostech, sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech v rozsahu, který umožní každému jedinci svobodnou volbu. Společnost využívá přístup zahrnující práci pedagogů, psychologů, lékařů, právníků, sociálních pracovníků, ostatních specialistů i široké veřejnosti a preferuje participaci mladých lidí při tvorbě i realizaci svých programů. Naši odborníci zároveň poskytují rozsáhlé internetové poradenství nejen pedagogům a dalším specialistům, ale i mládeži a laické veřejnosti.

Nemůžete zde něco najít? Zkuste naše historické stránky


Standardy pro sexuální výchovu v Evropě – nově i v českém překladu!

Standardy nejsou a nemají být mrtvým dokumentem, na který se snáší elektronický prach ve složce prozaicky nazvané „Archiv“. Tyto Standardy jsou průvodcem fascinujícím světem lidské sexuality, výchovy a vzdělání. Průvodcem, který ukazuje cesty ke zdraví, životní spokojenosti a naplnění v oblasti sexuality. [...]

Dostupnost, spolehlivost a cena dostupné antikoncepce

Které metody jsou v ČR dostupné, kolik stojí, kde se dají sehnat a jaká je jejich spolehlivost. [...]

První gynekologické vyšetření aneb poprvé na gyndě

Ještě nikdy jsi na gyndě nebyla? Nevíš, co tě čeká? Hanka má pro tebe pár rad ohledně první gynekologické prohlídky ;-) [...]

První gynekologické vyšetření z pohledu lékaře

Jak vidí první gynekologické vyšetření lékař - gynekolog. [...]

Rodina a sexuální výchova, postřehy a inspirace ze zahraničí

Příspěvek vychází zejména z Regionálního Council IPPF konaného v Larnace 24.-25. června 2016, jehož hlavním tématem byla komplexní sexuální výchova [...]

Spolehlivost antikoncepčních metod - otázky a odpovědi

Pro popsání spolehlivosti jednotlivých antikoncepčních metod se často používá Pearl index. Je to číslo, které říká, ke kolika otěhotněním došlo u sta žen používajících daný typ antikoncepce po dobu jednoho roku pravidelného pohlavního styku. Podle různých zdrojů může být toto číslo odlišné. Ke spolehlivosti antikoncepce přispívá jednak spolehlivost metody při jejím bezchybném použití, jednak naše vlastní schopnost metodu bezchybně použít. [...]

Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami . Cílem souboru seminářů je realizovat účelnou sexuální výchovu v prostředí, kde témata ve školním vzdělávacím programu nepokrývají celé spektrum vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků a kde se pedagogický pracovník setkává se sexualitou žáků ve větší míře i mimo vzdělávací proces. [...]

Nenásilná komunikace pro pedagogy

Cílem semináře je předat pedagogům základní znalosti a dovednosti v oblasti nenásilné komunikace, pomoci jim využívat tyto principy v běžné praxi a komunikaci zejména s rodiči a ostatními dospělými. Seminář lze objednat na klíč ve vaší instituci v celé ČR. Seminář je akreditován v rámci DVVP pro pedagogické pracovníky, lze zajistit akreditaci i pro zdravotnické pracovníky. [...]

Sociálně-právní otázky babyboxů

Téma babyboxů je tématem rozporuplným. Vyvolává spory mezi odborníky i veřejností a to především pokud jde nejen o stránku právní a sociální, ale svou roli hrají též aspekty morálky a etiky. [...]

Příčiny nárůstu HIV infekce

V posledních deseti letech se v ČR zvýšila četnost HIV testování u gay mužů asi o 10%. Podobný nárůst zaznamenala většina evropských zemí. Rozdíl v podílu netestovaných zůstává tedy mezi západní a střední Evropou konstantní (západní Evropa 20% vs. Střední Evropa 40%). [...]