Přehled akcí 2017

Termíny největších akcí 2017: 

Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Jihlava - Vysoká škola polytechnická 
19. 9. 2017

Praha - Právnická fakulta 
2. 12. 2017 

Jubilejní 25. kongres k sexuální výchově v Pardubicích 
12. - 14. října 2017